ВУЗ ШАГ

Червоноград. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

 

Звіт закладу позашкільноіі освіти

                                                          ЗВІТНІСТЬ

                              З   В   І   Т

позашкільного навчального закладу

(станом на 01 січня  2020 року)

Подають

Термін подання

Форма 1-ПЗ (освіта)

Позашкільні навчальні заклади сфери освіти незалежно від форми власності -

 органу управління освітою за місцезнаходженням

не пізніше

20 січня

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                    Наказ МОН                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                          12 липня 2017 року № 1016

                                                                                                                                            (за погодженням з Держстатом України)       

Респондент:

Найменування __Центр еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді _________

_________________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження 80100, м. Червоноград, вул.. Івасюка 4а, код .25250927______

_________________________________________________________________________________________________________________

  (поштовий індекс, Автономна Республіка Крим, область,  район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу,

  № квартири, офіса)

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Тип місцевості (1 – міська місцевість, 2 – сільська місцевість) ____________________________________________________________

Тип та код типу закладу  заклад позашкільної освіти_______________________________________________

Форма власності _комунальна_________________________________________________________________________

                                (державна, комунальна, приватна)

Рівень бюджету ____міський___________________________________________________________________

                                 (державний,  бюджет Автономної Республіки Крим та обласний, районний, міський, районний у містах)  

                         

Розділ І. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання

 позашкільного навчального закладу

 

Кількість

Кількість вихо-

З

З гр.1 – кіль-

З гр.2 - кількість

З них

 

ряд-

гуртків, груп

ванців, учнів,

них

кість гуртків,

вихованців, учнів,

кіль-

 

ка

 та інших

слухачів у гурт-

кіль-

груп та інших

слухачів у гуртках,

кість

Напрями діяльності

 

творчих

ках, групах та

кість

творчих об’єд-

 групах та інших

дівчат,

 

 

 об’єднань,

інших творчих

дів-

нань, які пра-

творчих об’єднан-

осіб

 

 

од.

об’єднаннях,

чат,

цюють за кошти

нях, які працюють

 

 

 

 

осіб

осіб

батьків,  од.

за кошти батьків,

 

 

 

 

 

 

 

осіб

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усі напрями діяльності (сума даних

01

      24

        360

 245

 

 

 

   рядків 02 – 12)

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

  науково-технічний

02

 

 

 

 

 

 

  еколого-натуралістичний

03

      19

     285

 

 

 

 

  туристсько-краєзнавчий

04

      5

     75

 

 

 

 

  фізкультурно-спортивний або

  спортивний

 

05

 

 

 

 

 

 

  художньо-естетичний

06

 

 

 

 

 

 

    дослідницько-експериментальний

07

 

 

 

 

 

 

  військово-патріотичний

08

 

 

 

 

 

 

  соціально-реабілітаційний

09

 

 

 

 

 

 

  гуманітарний

10

 

 

 

 

 

 

  бібліотечно-бібліографічний

11

 

 

 

 

 

 

  оздоровчий

12

 

 

 

 

 

 

З рядка 01 графи 2:

 кількість вихованців, учнів, слухачів з особливими освітніми потребами  (13) ___0___ ,

 кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (14) __3__ ,

 кількість дітей з малозабезпечених сімей (15) __18__

Кількість філій позашкільного навчального закладу, од. (16) ___0___  

З рядка 01 графи 1: кількість гуртків, груп та інших  творчих об’єднань у філіях позашкільного навчального закладу, од. (17) ___24__ 

З рядка 01 графи 2: кількість вихованців, учнів, слухачів у філіях позашкільного навчального закладу  (18) __360______  

Кількість наукових товариств учнів, що функціонують у закладі, од. (19)___0__ , кількість учнів у наукових товариствах (20) ___0___

Кількість заходів, проведених позашкільним навчальним закладом (експедицій, зборів, змагань, зльотів, походів, конференцій, конкурсів, турнірів, концертів та інших, передбачених статутом закладу), од. (21),  42, з них проведених за кошти бюджету, од. (22) ____0___

   Кількість дітей, залучених до проведених заходів, осіб (23) __360_ , з них кількість дітей, залучених до заходів, проведених за кошти бюджету (24) __0__

 

 

2

Розділ ІІ. Кількість і склад педагогічних працівників позашкільного навчального закладу

 

 

 

Кількість працівників, усього, осіб

З них

З графи 1 -кількість

пенсіо-нерів,

осіб

 

З графи 1 – кількість працівників, які мають стаж педагогічної роботи

Кількість

зайнятих

ставок,

од.

 

жінки

працівники з освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітою)

 

 

 

спеціаліст

або магістр

(повна вища освіта)

бакалавр

(базова вища освіта)

молодший спеціаліст

(неповна вища освіта)

середня загальна освіта

 

ряд-

до 3

років

від 3 до 10

років

від 10

до 20

років

більше

20

років

 

ка

 

 

усього

у т.ч. педагогічна

 

 

 

 

 

А

Б

1

2

        3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Педагогічні працівники (без керівників закладів і сумісників) (сума даних рядків 02-04)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

     8

  8

      7

 

       1

 

 

      1

    1

    1

    2

  4

7.1

 

   у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   керівники гуртків, секцій та інших

 

     7

   7

    6

 

       1

 

 

       1

    1

     1

     2

   3

6.1

 

   організаційних форм роботи

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   методисти

03

     1

   1

   1

 

 

 

 

 

 

 

 

   1

1

 

   інші педагогічні працівники

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      практичні психологи

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      соціальні педагоги

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори закладів

07

     1

  

       1

 

 

 

 

    1

 

 

 

   1

1

 

Заступники директорів закладів

08

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі педагогічні працівники, які мають основну роботу в закладах (сума даних рядків 01, 07, 08)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

    9

  8

  8

 

      1

 

 

    2

  1

  1

     2

  5

8.1

 

   з них віком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   до 30 років

10

   2

  2

   1

 

     1

 

 

 

  1

  1

 

 

1.4

 

   31 – 40 років

11

   1

  1

   1

 

 

 

 

 

 

 

     1

 

1

 

   41 – 50 років

12

   2 

  2

   2

 

 

 

 

 

 

 

     2

 

2

 

   51 – 55 років

13

   1

   1

   1

 

 

 

 

 

 

 

 

  1

1.1

 

   понад 55 років

14

   3

   2

   3

 

 

 

 

    2

 

 

 

  3

2. 6

 

З рядка 09 -педагогічні працівники у сільській місцевості

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, педагогічні працівники, прийняті

на роботу за сумісництвом (сума даних рядків 17-19)

 

16

    2

   2

   2

 

 

 

 

 

 

   з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   керівники гуртків, секцій та інших організаційних

 

   2

   2

   2

 

 

 

 

 

 

   форм роботи

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   методисти

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   інші педагогічні працівники

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 16

педагогічні працівники в сільській місцевості

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу (включаючи сумісників)

 

21

   11

 10

10

 

    1

 

 

   2

 

   з них спеціалісти в сільській місцевості

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

рядка

Кількість вихованців, учнів, слухачів –усього

(сума даних граф 2-14)

У тому числі особи, яким виповнилося

 

6 років

і менше

7

років

 

8

 років

9

 років

10 років

11 років

12 років

13 років

14 років

15 років

16 років

17 років

18 років і більше

 

 

 

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Вихованці, учні, слухачі у гуртках, групах, творчих об'єднаннях (сума даних рядків 02 – 12)

01

360

 

 

28

42

45

24

26

50

75

28

42

 

 

у тому числі за напрямами діяльності гуртків, груп, творчих об'єднань:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науково-технічний

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еколого-натуралістичний

03

285

 

 

28

27

15

24

26

35

60

28

42

 

 

туристсько-краєзнавчий

04

75

 

 

 

15

30

 

 

15

15

 

 

 

 

фізкультурно-спортивний або спортивний

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художньо-естетичний

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дослідницько- експериментальний

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

військово-патріотичний

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціально-реабілітаційний

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гуманітарний

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бібліотечно-бібліографічний

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оздоровчий

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 01 – дівчат

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3

Розділ ІІІ. Віковий склад вихованців, учнів, слухачів за напрямами діяльності позашкільного навчального закладу

 (осіб)

Розділ ІV. Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу

 

рядка

 

 

рядка

 

 

 

Загальна площа всіх приміщень, м2

01

159,8 (кв.м)

метеорологічна станція

19

0

   у тому числі здана в оренду

02

0.0

(кв. м)

стадіон

20

0

Крім того, орендована площа, м2

03

0.0

(кв. м)

планетарій

21

0

З рядків 01 і 03 – площа приміщень для занять гуртків,

груп та інших творчих об’єднань, м2

04

120.5

(кв.м)

навчальні судна та маломірні плавзасоби

22

0

автобуси

23

0

Приміщення та споруди, що є у закладі (потрібне  позначити 1- так, 0 - ні)

 

0

легкові автомобілі

24

0

  глядацька (лекційна) зала

05

0

вантажні автомобілі

25

0

  спортивна зала

06

0

сільськогосподарські машини

26

0

  хореографічна зала

07

0

комп’ютерний клас

27

0

  бібліотека

08

0

науково-дослідницька лабораторія

28

0

  стаціонарний басейн

09

0

фотостудія

29

0

  майстерня

10

0

стартовий місток для запуску моделей суден

30

0

  теплиця

11

0

Кількість окремих будівель, в яких працюють

 

 

  обсерваторія

12

0

гуртки, групи, інші творчі об’єднання, од.

31

0

  музей

13

0

   з них

 

 

  навчально-дослідний тваринницький комплекс

14

0

   потребують капітального ремонту

32

0

  пасіка

15

0

   перебувають в аварійному стані

33

0

  кордодром з боксами

16

0

Кількість поверхів в основній будівлі закладу

34

0

  картодром з боксами

17

0

Поверх, до якого є безперешкодний доступ для

дітей з особливими освітніми потребами

35

0

  навчально-дослідна земельна ділянка

18

1

____________________________________________         _______________________________________________________

   (місце підпису керівника (власника) та/або осіб,                                                                                          М.Г.   Кулинич

    відповідальних за заповнення форм звітності)

____________________________________________         _______________________________________________________

Телефон__3-13-57_____  Факс __________________________   Електронна пошта __   centym4a@gmail.com     _________