ВУЗ ШАГ

Червоноград. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

 

Самоосвіта методиста

 

       
   

 Відділ освіти  Червоноградської міської ради

ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Структурно-функціональна модель системи діяльності методиста   

З  ДОСВІДУ  РОБОТИ

СКОРОХОД ОКСАНИ ВАСИЛІВНИ  

 

       
   
 

 

 

 

 

 


Подпись: Методист ЦЕНТУМу

 

                   
 
   

Вивчення досвіду керівників гуртків

 

Узагальнення досвіду передових керівників гуртків

 

Впровадження   в практику передового досвіду керівників гуртків

   

самоосвіта

 

 

 

 

 


Подпись: Семінари-практикуми

 

           
   
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Відділ освіти Червоноградської міської ради

  ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Відділ освіти  Червоноградської міської ради

 

 
  Подпись: Консультування керівників гуртків, батьківПодпись: Вивчення діяльності та результативності гуртків ЦЕНТУМуПодпись: Координація екологічної та туристсько-краєзнавчої роботи Подпись: Забезпечення ЦЕНТУМу літературою та періодикою методичної, екологічної, туристсько-краєзнавчої тематикиметодичною, екологіч Подпись: Керівництво неперервним навчанням керівників гуртківПодпись: Оформлення кабінетів ЦЕНТУМуПодпись: СамоосвітаПодпись: Проведення дослідної роботи

ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

 

 
  Подпись: Керівництво діяльністю МО (активом, творчою групою тощо)Подпись: Вивчення і поширення передового досвідуПодпись: Участь в атестації кадрівПодпись: Участь в обласних, міських конкурсах, акціях тощо Подпись: Позапланова методична роботаПодпись: Планування, звітність, збір інформації та її узагальнення

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти  Червоноградської міської ради

ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  М. ЧЕРВОНОГРАДА

 

СТРУКТУРА РОБОТИ МЕТОДИСТА

З ДОСВІДУ РОБОТИ

СКОРОХОД ОКСАНИ ВАСИЛІВНИ

 

       
 

МЕТОДИСТ

   

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

Подпись: ПЛАНУВАННЯ, ЗВІТНІСТЬ

 

                                           
     
 
               
                 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


Подпись: ЗБІР ТА УЗАГАЛЬНЕН-НЯ ІНФОРМАЦІЇ

 

       
 

АТЕСТАЦІЇЯ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТУМу

 

МЕТО-ДИЧНА ДОПО-МОГА КЕРІВНИКАМ ГУРТКІВ

 

Подпись: КОНСУЛЬТУВАННЯ

           
   

СПІВПРАЦЯ З УСТАНОВА- МИ, ОРГАНІЗЯЦІЯМИ ІНШИХ ВІДОМСТВ

   
 

 

 

 

 

 

 


Подпись: ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕН-НЯ, ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГОДОСВІДУПодпись: ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОБОТИ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ

 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТУМу

Подпись: РОБОТА З ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МЕТОДИК ТА ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

 


                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти  Червоноградської міської ради

 

 
  Подпись: Сприяє створенню умов для становлення гуртківців як особистостей, розвитку їх здібностей, талантів, участі у науково-дослідницькій роботіПодпись: Консультує керівників гуртків, педагогів, батьків з питань екологічної та туристсько-краєзнавчої роботиПодпись: Надає консультативну, методичну допомогу дитячим та юнацьким організаціям за інтересамиПодпись: Вивчає, узагальнює, поширює передовий досвід позашкільної педагогічної діяльності, розробляє методичні рекомендаціїПодпись: Настановленням та особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, рідного краю, дбайливе ставлення до навколишнього середовищаПодпись: Спрямовує свою діяльність на підготовку учнів, вихованців, гуртківців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народамиПодпись: Додержується педагогічної етики, поважає гідність дітей, молоді, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншими шкідливими звичкамиПодпись: Надає допомогу у розробці та вдосконаленні програм змісту, форм, методів навчально-виховного процесу з гуртківцямиПодпись: Пропагує здоровий спосіб життяПодпись: Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну, методичну майстерність, загальну культуруПодпись: Здійснює методичну роботу з керівниками гуртків, вчителями біології, географії, ОБЖД, історії, фізичної культури тощо

ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

 

 

 

Відділ освіти  Червоноградської міської ради

ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  М. ЧЕРВОНОГРАДА

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Подпись: Участь у колективних формах підвищення кваліфікації (курси, міжкурсові заходи)

       
 

Професійна підготовка у вищому навчальному закладі (базова вища освіта)

   

Самоосвіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Основні напрямки вдосконалення компетентності методиста ЦЕНТУМу

 

  1. Вивчати директивні та нормативні документи з питань освіти з врахуванням мети діяльності і визначення прогнозуючих результатів.
  2. Проводити глибокий аналіз складу кадрів ЦЕНТУМу і стану підвищення їх кваліфікації, рівня діяльності та результативності гуртків та враховувати висновки минулих років у процесі реалізації прийнятих рішень.
  3. Систематично оволодівати новими досягненнями екологічної, туристсько-краєзнавчої, психолого-педагогічної, методичної наук, теорії управління і реалізовувати  у процесі керівництва післядипломною освітою керівників гуртків.
  4. Вивчати та акумулювати перспективний досвід керівників гуртків при виконанні посадових обов’язків.
  5. Проводити спільно з науковими закладами експерименти, дослідження і виробляти особистий стиль методичної роботи з кадрами ЦЕНТУМу.

 

 

Відділ освіти  Червоноградської міської ради

ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  М. ЧЕРВОНОГРАДА

 

 

       
   

Організаційні форми та технології діяльності методиста з керівниками гуртків

З   ДОСВІДУ РОБОТИ

СКОРОХОД ОКСАНИ ВАСИЛІВНИ